okenko.jinak.cz -> www.okenko.org
Nacházíte se v archivu okénka, nové články a aktuální akce naleznete na nových stránkách!
okenko
Bily stit svetlusky vlcata nadeje rs a rg akce ventilacka

Představení střediska

Představení střediska 615.02 Bílý štít Nové Město na Moravě napsal za střediskovou radu Jiří Janíček - Šerif v říjnu 1998. Doplnil Martin Drápalík - Mládě v lednu 2009.

Patříme k junáckým střediskům s dlouhou tradicí sahající až k roku 1920. Tak jako ostatní skautská střediska také nám byla během těch dlouhých let třikrát zakázána činnost. Je to skutečně dlouhá historie a přehled o ní podává Almanach, který je v současné době prakticky hotov a již se těšíme na jeho vydání.
V současné době je to tedy již devět let od „Sametové revoluce“, která nám umožnila opětné zahájení činnosti a počet členů se pohybuje od roku 1990 stále v rozmezí od 120 do 140 členů a to z toho důvodu, že více vedoucích zatím nemáme. Téměř všichni skauti a skautky kteří dorostli do věku roverů a rangers studují mimo Nové Město a nemohou se výchovné činnosti plně věnovat. Faktem ale je, že se někteří zúčastňují čekatelských i vůdcovských zkoušek a tak do budoucna se tato situace určitě zlepší.
Naše středisko se skládá ze smečky vlčat, roje světlušek, jednoho oddílu skautů a skautek, oddílu v Pohledci který má dohromady členy všech věkových kategorií, dále pak kmen roverů a rangers a nakonec ještě klub oldskautů. Všechny družiny se scházejí pravidelně na schůzkách družinových i oddílových. Podnikají výpravy všeho druhu a samozřejmě se všichni těší na letní tábory. Od Městského úřadu jsme dostali v roce 1990 starší dům, který si soustavně opravujeme a zvelebujeme. Kromě odborných prací se tak zde mohou družiny zúčastňovat mytí, malování, uklízení, natírání apod. Během let jsme získali dvě tábořiště a začátkem tohoto roku pronájem kulturního domu v Pohledci, kde se oddíl Kamarádi opravdu činí. Kulturní dům využíváme řadu let k různým střediskovým, okresním i celostátním akcím. Letošního října byl také svědkem svatebního veselí našich dvou vedoucích oddílů Montiho a Marcipána. Byli jsme všichni pozváni a bylo to moc hezké odpoledne. Musím se zmínit i o postavení našeho střediska v Novém Městě. Za devět let si již občané a Městský úřad svůj názor na nás udělali. Ze strany rodičů a jejich dětí je stálý zájem o naší organizaci a i ostatní občané se k nám chovají většinou vstřícně. Styky s Městským úřadem máme také dobré a v lecčem spolupracujeme.
Jednou ročně ovládáme prostranství v parku před Horáckou galerií, kde pořádáme Skautský den. Na klasický sport také nezapomínáme pořádáme totiž pravidelně Běhy Ochozou a v zimě lyžařské závody. Tyto závody mívají úspěch a protože je pořádáme v okolí chaty Mercedes, tak si tím i připomínáme, že tuto chatu vystavěli naši bratři a sestry již před 2. světovou válkou a že by tedy měla i nadále sloužit skautům. Bohužel tomu tak není…
Rádi se zúčastňujeme celookresních akcí a vážíme si skautů a skautek z ostatních středisek. Ze zahraničních kontaktů máme dobré zkušenosti se skauty z Nizozemského města Waalre, kdy jsme se, kromě řady menších akcí s jejich pomocí mohli zúčastnit posledního Jamboree v roce 1995 nedaleko Drontenu. Na devatenácté Jamboree v Chile mají tu čest jet dva naši členové a tak jsme moc zvědaví na jejich dojmy z cestování a z pobytu. Povezou sebou také naši střediskovou vlajku, která bude dokladem našich kamarádských pozdravů celému skautskému světu. Na jaře roku 1999 chceme v prostorech naší klubovny uskutečnit výstavku o naší činnosti od roku 1990. Rádi Vás pak všechny, bratři a sestry, z okolních středisek na okrese pozveme na návštěvu.
Doplnění z roku 2009:
V novém miléniu naše skautské středisko úspěšně pokračuje v činnosti. Z akcí pro veřejnost jsou to zejména Dny dětí, které spolupořádáme společně s Domem dětí a mládeže, školami a dalšími institucemi města, dále vánoční program spojený se zpíváním koled a rozdáváním Betlémského světla a to nejen na náměstí, ale v Domě s pečovatelskou službou, kam každoročně chodíme na návštěvu zpívat a hrát koledy těm, kteří již nejsou tolik pohybliví, aby došli na náměstí.
V roce 2008 jsme uskutečnili ve spolupráci s NKZ - kulturním domem pásmo cestovatelských přednášek spojeným s promítáním fotografií s názvem Skautské putování, kde naši členové střediska, které jejich toulavé boty zavedly mnohdy až na druhý konec planety vypráveli své cestovatelské zážitky. Díky tomu jsme se s širokou novoměstskou veřejností mohli podívat do Číny, USA, Kuby, Mongolska, jižní Anglie a na Island.
Naše středisko pořádá i celorepubliká skautská setkání ať už je to Volejbalový turnaj pro RS a RG, nebo různé závody pro vlčata a světlušky, Skautletické závody pro střediska z okresu, nebo právě připrovovaný projekt ROK NULA což je novodobé pojetí celorepublikového kola Svojsíkova závodu pro skauty a skautky.
Ani naše klubovna nepříchází zkrátka. V roce 1999 byla provedena oprava elektroinstalace, v roce 2001 dostala novou střechu a v proůběhu dalších let jsme upravili sklep tak aby se v něm mohlo skladovat dřevo na topení, na dvorečku vznikla nová pergola výborná pro družinovky a v neposlední řadě jsme dostali možnost využití sousedního pozemku kam jsme se museli doslova probourat kamennou zdí, do které jsme, opět svépomocí, zabudovali dřevěnou branku.
Skautská činnost vrcholí každoročními letními tábory, oddíl má týdenní tábor i o jarních prázdninách. Výlety, výpravy a družinovky konající se jak v klubovně tak i po městě a okolí nejsou pro naše členy jen zaplněním volného času ale i výbornou školou do života.
vytisknout autor: Šerif vloženo: 6. 10. 2003 () 100452x nahoru

nove clanky

fotogalerie okenka facebook oddílu Nadeje

nase tipy


1995-2001


reklama

dvojka Praha
dýchánek
korálky od Kajmanky
digifotky
ubytovani v KD

bily stit


bleskovky

Sestra Marie Kružíková
Dne 9.11.2013 se rozloučíme se spoluzakladatelkou dívčího skautingu v našem městě v 10.30 na kostelíčku.Bylo jí 97 let. Šerif
(07.11.2013) Šerif
Fotky z kol
jsou zde.
(11.07.2013) Vilík
Další beruščí fotky
Z čarodek a z pampeliškové družinovky.
(16.05.2013) Vilík
Akce pro rodiče a Berušky
proběhne vzhledem k počasí z větší části pod střechou kulturáku v Pohledci.
(09.05.2013) Vilík
Zdražení tábora Naděje
Bohužel jsme se rozhodli zvýšit letos cenu letního tábora na 3800,- Kč. Důvody jsou dva: Jednak je tábor o 4 dny... více
(29.04.2013) Teo

bily stit


info

OKÉNKO do života novoměstských skautů - zpravodaj střediska 615.02 Bílý štít Nové Město na Moravě
© všechna práva vyhrazena, připomínky ke stránkám: kajmanus(a)centrum.cz

podporují nás