okenko.jinak.cz -> www.okenko.org
Nacházíte se v archivu okénka, nové články a aktuální akce naleznete na nových stránkách!
okenko
Bily stit svetlusky vlcata nadeje rs a rg akce ventilacka

Špionážní výprava

Aneb jak Lišky přežily víkendové dobrodružství.. :)

Z lístečků, které jsme dostali na městské hře jsme se dozvěděli informace potřebné k další výpravě. Družiny si pak naplánovali trasu na místo, které bylo určeno. Družina lišek měly místo: 26.5. 2007 kříž mezi Leštinou a Mozerovem.

Sešly jsme se v pátek ve 16:45 na vlakovém nádraží. Koupily jsme si jízdenky a čekaly na vlak. Vlak měl trošku zpoždění, ale ničemu to nevadilo. Vystoupily jsme ve Žďáře a utíkaly na druhé nástupiště. Měli jsme pouze 7 minut na přestup, ale zvládly jsme to v klidu a pohodě. Vlak nás dále odvezl do Havlíčkova Brodu. V Brodě jsme měli hodinu a dvacet minut na to, abychom našli autobusové nádraží. Žádný problém nám to nedělalo a nádraží jsme našly rychle. No a potom stačilo počkat až přijede autobus. Když přijel, koupily jsme si jízdenky a sedly si dozadu. Vystoupily jsme na zastávce v Leštině.
Zastávka nebyla přímo u vesnice a tak jsme musely jít asi 0,5 km k místu, kde jsme přečkaly noc. Byl to takový lesík kousek od cesty. Našly jsme si vhodné místo, sundaly batohy a odpočívaly. Bája s Terkou se vydaly na průzkum ke křížku, já postavila přístřešek a Janča dílo dokončila velkými kameny. Když se holky vrátily začaly jsme se připravovat na spaní. Než jsme ulehly uslyšely jsem burácení hromů a uviděly jsme blesky za obzorem. Začaly jsme se trošku bát. Lehly jsme si do spacáků a pomalu usínaly. Bouřka se pomalu blížila k nám a my dostaly ještě větší strach a tak jsme popadly mobil a zavolaly Teovi. Vysvětlily jsme mu, že se tu hrozně blýská a my se bojíme, také jsme se zeptaly, kdy se máme evakuovat. Když jsme zavěsily, znovu jsme si lehly. Po chvíli jsme si řekly, že se radši sbalíme. Sbalily jsme si všechny věci a opět si lehly. Bouřka už byla skoro u nás a v přístřešku panoval obrovský strach. Nakonec jsme se dohodly, že to asi nezvládneme a vydaly jsme se do vesnice v domněnce, že přespíme u konzumu pod stříškou. Když jsme došly ke konzumu, žádná stříška tam nebyla. Vydaly jsme se dál do vesnice. Šly jsme kolem hospody a tam na nás zavolal nějaký pán. Zeptal se nás odkud jsme a co tu vlastně děláme. Řekly jsme mu, že jsme skauti a že jsme spaly u křížku, ale protože začalo hřmět a my se bály, tak jsme se vydaly zpátky do vesnice. Pán nás nechal přespat v hasičské zbrojnici, která byla připojena k hospodě. Okamžitě jsme volaly zpátky PK. Měli jsme vážně luxus. Jen jsme se moc nevyspaly, jelikož tam byl malý Adámek, který mám pořád rozsvěcoval světlo nad hlavami a dupal kolem. Když odešel, konečně jsme ulehly. Spaly jsme jen 4 hodiny. Ráno nás probudil budík ve 4:00. Začaly jsme se balit. Než jsme odešly, napsaly jsme děkovný vzkaz. Zamkly jsme a vydaly se zpátky k přístřešku v lese. Přístřešek ještě kupodivu stál…:D Složily jsme ho a jelikož jsme měli ještě spoustu času, roztáhly jsme si karimatky a ještě spaly. Bylo za 10 minut čtvrt na sedm. Nejvyšší čas vyrazit ke křížku. Když jsme došly ke křížku, čekaly jsme, jestli náhodou nepřijde nějaký rover. Nikdo však dlouho nešel, a tak jsme začaly hledat. Nic jsme však nenašly. Opět jsme volaly Teovi. Ten nám řekl, ať ještě zkoušíme hledat. Hledaly jsme a nalezly. Našly jsme fólii s papíry a červený deník. V papírech bylo napsáno:

Dobré ráno kapitáne,
Jsem rád, že jste dorazil na smluvené místo. Nejdříve je asi potřeba vysvětlit, proč jste zde. Vaši nadřízení z Indie a Afghánistánu vás doporučili pro špionážní činnost v rámci úkolů britské tajné služby.Vaším úkolem bude prozkoumat tuto oblast a získat informace o rozmístění jednotek, pevností, o množství vojáků v oblasti, způsobu správy v ní apod. TOTO VŠE V ABSOLUTNÍM UTAJENÍ. Vaše krycí jméno je nyní Sherlock Holmes. Při setkání s našimi lidmi používejte pouze toto jméno. V obálce, ve které byl i tento dopis, najdete vše potřebné pro splnění úkolu. Je to přibližná mapa území, zápisník s 31 číslovanými stranami a tento dopis. Níže v tomto dopise naleznete konkrétní úkoly, které musíte splnit. VŠECHNY INFORMACE, KTERÉ ZÍSKÁTE MŮŽETE ZAPISOVAT POUZE DO JIŽ ZMÍŃENÉHO ZÁPISNÍKU NA STRANU SE STEJNÝM ČÍSLEM, JAKO JE DANÝ ÚKOL.
Úkoly jsme musely šifrovat, kdybychom náhodou byly přepadeny tak aby nedošlo k odhalení.

ÚKOLY
Celkem jsme měly 31 úkolů. Dvanáct z nich musíme zvládnout sami, na zbývající jsme se setkaly s někým dalším, kdo byl k tomuto úkolu k dispozici. Pokud jsme chtěly takový úkol splnit, musely jsme dorazit na místo označené v mapě v časovém rozmezí.

Toto jsou ty místa:

1. 17:32 – 18:24 les Z (západně) od Vitonína
2. 18:03 – 19:12 les SZ od Svítalky
3. 12:11 – 14:32 obrat žluté značky
4. 14:30 – 15:15 rozhled Z od Loskot
5. 14:30 – 15:15 rozhled Z od Loskot
6. 8:04 – 9:53 rybníček SV od Pelhřimáku
7. 15:55 – 16:05 BRÁNA LIPNICKÉHO HRADU
8. 11:27 – 13:12 les východně od Malířovny
9. 8:32 – 10:11 les Z od Krásné Hory
10. 9:30 – 18:52 zatopený lom
11. 10:13 – 12:000 potok Z od Volichova
12. 9:42 – 11:15 rybníček u Kojkoviček
13. Zjistěte kolik konvojů (německy takzvané „ autoBUSY “) jede dnes z Lipnice nad Sázavou do Řečice.
14. V kostele v Krásné Hoře býval sklad zbraní. Prohlédněte a načrtněte ho
15. Načrtněte panorama z kóty 513,0 u Kojkovic
16. Zjistěte komu patří „hotel“ u Ředkovského rybníka
17. Načrtněte půdorys Kulíkova mlýna
18. Zjistěte, kdy jede nejpozdější dnešní vlak z Okrouhlic do Světlé nad Sázavou
19. Opište VŠECHEN text, napsaný na Wolkerově památníku
20. Jaké nejvyšší číslo popisné najdete v Mozerově?
21. Kolik lůžek pro návštěvníky mají v hotelu v Borovinách?
22. V kolika různých zastávkách může zastavit konvoj jezdící přes Čekánov?
23. Kolik krav mají v kravíně u Lipnice nad Sázavou?
24. Od Krásné Hory vede na sever silnice, dále se rozdvojují na silnici do Babic a do Okrouhlic. Jaká zemědělská plodina se pěstuje mezi těmito dvěma silnicemi?
25. Jakou(ké) barvy má autobusová zastávka v Bratroňově? Zakresli ji. V kolik hodin odtud jede nejčasnější zítřejší busový konvoj? Kam jede,
26. Kdo je majitelem zemědělských stavení v Broumově Lhotě?
27. Načrtněte 3 rostliny, které se vyskytují u potoka protékajícího Blatovem. Zkus najít takové, které dokážete pojmenovat a jiné než ostatní špióni.
28. Jakou barvou je natřená kaplička v Nových Dvorech?
29. Kolik modrých značek je celkem nakresleno na trase od U sv. Jana k silnici vedoucí na Závidkovice?
30. Co označuje značka „všeobecně kulturně pozoruhodné místo“ severně od Křemene?
31. Komu je věnován pomník mezi Pohodárnou a Zelenovnou?

Nejohodnocenějším úkolem ze všech byla sedmička. Šlo o průzkum velitelského stanoviště.
Když jsme se na cestě potkaly s jiným špionážním týmem, mohly jsme se pokusit na něj zaútočit a získat informace z jejich zápisníku. Poslední, co jsme musely udělat, bylo seřídit krokoměr. Liščí krokoměr po celou dobu cesty opatrovala Pipi. Vyrazily jsme tedy na cestu…
Blížila se osmá hodina a to znamenalo, že máme okamžitě spěchat k bráně Lipnického hradu. Na hradě jsme se setkaly s ostatními družinami. Bylo přesně 20:07 a před bránou se objevil špion a vybral si od nás deníčky. Když odešel, Císko nás zavedl do hradu a vysvětlil nám co se bude dít. Po hradě chodili různé bytosti: bílá paní, kuchař, sluha, strážce atd.. My jsme museli hledat papírky se šiframi. Hru si přesně nepamatuji, tak se tu zde o ní nebudu moc rozepisovat. Nakonec jsme museli šifru rozluštit.

Když družiny šifru rozluštily, měli čas na doplnění zbývajících úkolů. Po chvíli jsme se sešli opět na hradě. Celý oddíl se sbalil a vyrazil k místu, kde přespíme. Cesta netrvala dlouho. Pár metrů od místa, kde jsme si postavili plachty, byl zatopený lom. Jelikož nepršelo, nanosili jsme dřevo a udělali oheň. Chvíli jsme poseděli a bavili se o tom co se událo. Kdo chtěl, mohl jít spát a komu se ještě nechtělo, mohl posedět u ohně.

Ráno svítilo sluníčko a tak se nikomu ze spacáku nechtělo (teda alespoň holkám).Když jsme konečně vylezly, roveři nám nabídli, jestli si nechceme zkusit něco z lanových aktivit, co pro nás připravili. Chodilo se po družinách a ty družiny co zrovna nelezly, neslaňovaly atd. si vařily snídani. Když se všechny družiny vystřídaly, měli jsme volno. Takže se někdo koupal, někdo se jen díval či balil věci. Když jsme se do koupali, následovala Míšina hra. Naším úkolem bylo vyšátkovat někoho z jiné družiny a splnit úkol. Když jsme úkol splnili dostali jsme lísteček s legendou. Legendu jsme na konci složili a doplnili. Bylo už moc hodin a tak jsme se vydali směrem Světlá nad Sázavou. Vlak jsme stihli, jelikož měl chvíli zpoždění. Nasedli jsme směr Žďár. Ve Žďáře jsme přestoupili do malého kodrcavého vláčku. Ten nás dovezl do města. Než jsme se rozutekli položili jsme čtyřúhelníky do Jumanji.
vytisknout autor: Meli vloženo: 31. 5. 2007 (Meli) 1841x nahoru

nove clanky

fotogalerie okenka facebook oddílu Nadeje

nase tipy


1995-2001


reklama

skauti Vsetin
teepek
korálky od Kajmanky
digifotky
ubytovani v KD

okenko


bleskovky

Sestra Marie Kružíková
Dne 9.11.2013 se rozloučíme se spoluzakladatelkou dívčího skautingu v našem městě v 10.30 na kostelíčku.Bylo jí 97 let. Šerif
(07.11.2013) Šerif
Fotky z kol
jsou zde.
(11.07.2013) Vilík
Další beruščí fotky
Z čarodek a z pampeliškové družinovky.
(16.05.2013) Vilík
Akce pro rodiče a Berušky
proběhne vzhledem k počasí z větší části pod střechou kulturáku v Pohledci.
(09.05.2013) Vilík
Zdražení tábora Naděje
Bohužel jsme se rozhodli zvýšit letos cenu letního tábora na 3800,- Kč. Důvody jsou dva: Jednak je tábor o 4 dny... více
(29.04.2013) Teo

bily stit


info

OKÉNKO do života novoměstských skautů - zpravodaj střediska 615.02 Bílý štít Nové Město na Moravě
© všechna práva vyhrazena, připomínky ke stránkám: kajmanus(a)centrum.cz

podporují nás