okenko.jinak.cz -> www.okenko.org
Nacházíte se v archivu okénka, nové články a aktuální akce naleznete na nových stránkách!
okenko
Bily stit svetlusky vlcata nadeje rs a rg akce ventilacka

K pořadu Proti srsti

Ještě několik poznámek k pořadu o skautské chatě Mercedesce.

Středisková rada Junáka Bílý štít chronologicky popsala ve svém článku, jak naše junácké středisko přichází již počtvrté o svůj majetek. Chci k tomu dodat několik skutečností, které zřejmě nejsou známy celé novoměstské veřejnosti. Paní Mgr. Marie Mertlíková, vedoucí Pionýrské skupiny, byla rovněž k účasti na diskusi redakcí zvána, ale účast striktně odmítla, zúčastil se zástupce Ústředí Pionýru Mgr. Bělohlávek.

Chatu si paní Mertlíková vynutila za pomoci politického nátlaku, jak lze doložit, a také tvrzení, že ji nutně potřebuje jako klubovnu pro děti Pionýru. K tomu ale nikdy nedošlo a po dohotovení oprav místními podniky byla využívána pouze jako soukromý objekt pro různé večírky. Dokonce byla uváděna v obchodní "Anonci" a pronajímána soukromníkům. Na telefonistický dotaz pana redaktora Primy, jak chatu využívali ale odpověděla, že ji nemohli využívat, poněvadž nebyla dohotovena, což se od pravdy podstatně liší.

Mgr. Bělohlávek v diskusi operoval tím, že Pionýrská organizace již třikrát vyhrála soudní spor o chatu, ale již se nezmínil o tom, že ve všech těchto sporech byla hospodářská smlouva mezi TJ (jednající v našem zájmu) a Pionýrskou oraganizací prohlášena za neplatnou. Pionýrská organizace, vlastně paní Mertlíková, může tvrdit, že jedná v dobré víře, že je majitelem chaty. My, starší skauti - pamětníci - se budeme dále domáhat toho, co nám dle norem slušnosti spravedlivě náleží, když už se nám jako naschvál podařilo překonat statistický věk dožití a navíc nás zatím nepostihla Alzheimerova choroba, takže si vše pamatujeme a můžeme to doložit.

Dále se chci obrátit na Mgr. Bělohlávka s dotazem, co tím mínil, že ve sporu hrají roli velmi osobní vazby - nikdo z nás žádné nemáme, ani nyní jako příslušníci vlivné politické skupiny, ani za minulého režimu nebyl nikdo z nás registrován v seznamech STB. Jediné vazby máme ke skautskému hnutí a našim předchůdcům a spolupracovníkům, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi a kteří se zde o rozvoj skautingu nejvíce zasloužili.

Rovněž prohlašuji - přes tvrzení Mgr. Bělohlávka - že nám 2. Pionýrská skupina generála Svobody, vedená paní Mertlíkovou, vůbec žádný majetek nevrátila a ona se nesmí divit, "že skauti mají vždycky moc řečí", jak prohlásila. Máme plné právo je mít, chatu prokazatelně postavili skauti, dospělí i děti. Ne jako weekend-house na kšeft, ale zase pro děti. Pro nás je Mercedeska nejen pouhou nemovitostí, ale hlavně symbolem práce mnoha vzácných a obětavých lidí - nejen pro skauty, ale pro děti a mláděž vůbec a s ohledem na jejich památku mi nutnost tohoto handrkování připadá jako jejich urážka.

Na závěr chci i tady připomenout, že za uplynulých 15 let mohlo chatu využívat více jak čtyřicet tisíc dětí na schůzky, několikadenní výlety i prázdninové táborové pobyty pro více než sto dětí, které jsou registrovány u nás i pro skauty odjinud. Na otázku, kolik má členů Pionýr i se svými přidruženými spolky odpověděla paní Mertlíkova Primě, že dvacet dva.

MUDr. Marta Látalová
členka čestného Svojsíkova oddílu a klubu Old skautů.
Zpět na hlavní článek
vytisknout autor: Marta Látalová vloženo: 5. 7. 2005 (Kajman) 1996x nahoru

nove clanky

fotogalerie okenka facebook oddílu Nadeje

nase tipy


1995-2001


reklama

skauti Vsetin
Seleska
korálky od Kajmanky
digifotky
ubytovani v KD

okenko


bleskovky

Sestra Marie Kružíková
Dne 9.11.2013 se rozloučíme se spoluzakladatelkou dívčího skautingu v našem městě v 10.30 na kostelíčku.Bylo jí 97 let. Šerif
(07.11.2013) Šerif
Fotky z kol
jsou zde.
(11.07.2013) Vilík
Další beruščí fotky
Z čarodek a z pampeliškové družinovky.
(16.05.2013) Vilík
Akce pro rodiče a Berušky
proběhne vzhledem k počasí z větší části pod střechou kulturáku v Pohledci.
(09.05.2013) Vilík
Zdražení tábora Naděje
Bohužel jsme se rozhodli zvýšit letos cenu letního tábora na 3800,- Kč. Důvody jsou dva: Jednak je tábor o 4 dny... více
(29.04.2013) Teo

bily stit


info

OKÉNKO do života novoměstských skautů - zpravodaj střediska 615.02 Bílý štít Nové Město na Moravě
© všechna práva vyhrazena, připomínky ke stránkám: kajmanus(a)centrum.cz

podporují nás