okenko.jinak.cz -> www.okenko.org
Nacházíte se v archivu okénka, nové články a aktuální akce naleznete na nových stránkách!
okenko
Bily stit svetlusky vlcata nadeje rs a rg akce ventilacka

Střediskový plán

Středisková rada rozhodně nezahálí a na svých radách se jenom necpe chlebíčky. Zajímává Vás na čem dělá právě v tomto čase? Koukněte na aktuální střediskový plán a jeho dva hlavní cíle a dozvíte se to. A také se dozvíte jak střediskový plán funguje, protože jednou s ním budete moci pracovat také.

Zpracovali: Teo, Piškot, Miry, Vilík, Miky, George
Datum: 23. 2. 2013


I. NAUČIT SE A ZAČÍT PRACOVAT SE STŘEDISKOVÝM PLÁNOVÁNÍM

1. Středisko má sepsaný systém plánování
a. Viz příloha 1.

2. Je stanoven šéf plánování
a. Šéfem plánování je stanoven Piškot. V případě, že funkci položí, bude se postupovat dle Systému plánování.
b. Kompetence šéfa plánování jsou popsány v Systému plánování.

3. Všichni členové střediskové rady (SR) jsou seznámeni se SP
a. Všichni členové SR (včetně nově zvolených) dostanou přístup k SP, který je umístěn na google-docs.
b. Členové SR, kteří se s plánem zatím nesetkali, budou šéfem plánování upozorněni, aby se s ním seznámili (šéf plánování to zkontroluje).

4. Systém plánování považujeme za funkční, jsou-li cíle „Silná základna členů v roverském věku“ a „Plynulé předávání vedení oddílu“ splněny ve stanovených termínech
a. SR bude postupovat podle Systému plánování.
b. Doporučíme členům SR, aby si nastavili zasílání upozornění na změny v úkolníčku na google-docs.
c. Ustanovení SR budou zveřejňovány na Okénku, příp. Facebooku.


II. SILNÁ ZÁKLADNA ČLENŮ V ROVERSKÉM VĚKU

1. Odíly střediska mají plně obsazené oddílové rady (OR)
a. Bude definován pojem „plně obsazené OR“ (viz příloha 2).
b. Vůdcové oddílů budou pořádat nepracovní akce pro svoje OR.
c. Členové OR budou odměňováni pomocí peněz určených na podporu činovníků střediska.

2. Středisko má alespoň 12 aktivních členů mimo oddíly mladších skautů
a. Bude definován pojem „aktivní člen střediska“ (viz příloha 2).
b. Od lidí, kteří se letos po delší době vrátili do střediska, zjistíme, co je k tomu motivovalo.
c. Během každého skautského roku proběhne alespoň 6 roverských akcí (akce pořádaná pro kmen RS NOCON nebo akce pořádaná kmenem RS NOCON).
d. Na skupině RS NOCON na Facebooku bude vyvěšen seznam drobných úkolů, kterými se může kdokoli zapojit do činnosti střediska. Prvotní seznam bude vytvořen na střediskové radě a poté průběžně aktualizován.
e. Středisko bude více pracovat s facebookovou skupinou RS NOCON, kde bude pravidelně zveřejňovat nabídky činnosti a informace z proběhlých roverských akcí.
f. Aktivní členové střediska budou mít nárok na bonusy: bezplatné půjčování střediskového matriálu, finanční příspěvky na vzdělávací akce
g. Vedení kmene bude více pracovat s roverskou symbolikou pro budování sounáležitosti s kmenem RS NOCON.

3. Alespoň dvě třetiny skautů a skautek přecházejících do roverů zůstává aktivními členy střediska
a. Vůdcové Vlčat a Berušek budou během jara a tábora zvát skauty a skautky přecházející do roverů na „stáže“ na akce svých oddílů.
b. Vůdcové Vlčat a Berušek nabídnou skautům a skautkám přecházejícím do roverů spolupráci ve svých OR ještě před tábory.
c. Cesta pro červené šňůry bude probíhat už na konci tábora oddílu Naděje.
d. Projekt Slavnost svíček, uvádějící nové rovery do roverského života, bude každoročně pořádán vedením kmene RS NOCON.

4. Silné základny členů v roverském věku je dosaženo nejpozději v září 2014


III. PLYNULÉ PŘEDÁVÁNÍ VEDENÍ ODDÍLŮ

1. SR má vždy jasno, kdo bude vůdcem kterého oddílu v příštím skautském roce
a. Vůdcové oddílů budou motivovat členy OR starší 18 let k účasti na vůdcovských kurzech.
b. Vůdcové budou myslet na to, aby končili v době, kdy ještě vedou rádi, aby ukázali, že vůdcování nekončí vyhořením.
c. Vůdcovské minimum (viz příloha 4) bude více propagováno a dostáváno mezi roverskou základnu.
d. Členové SR si budou dávat pozor, aby ani náznakem nedávali vůdcům oddílů najevo, že se od nich očekává více, než obsahuje vůdcovské minimum, pokud se k tomu vůdce dříve sám nezavázal.

2. Vedení oddílu je předáváno postupným cíleným zaučováním a předáváním kompetencí novému vůdci v průběhu nejméně jednoho roku
a. Nástupci vůdců oddílů budou vyhledáváni primárně přímo v dané OR a především z roverů mladších, než je aktuální vůdce.
b. SR bude hledat někoho na funkci výchovného zpravodaje, který bude mj. poskytovat metodickou podporu vůdcům oddílů
c. Vůdcové oddílů a jejich zástupci/nástupci se začnou scházet na pravidelných tzv. „vůdcovských schůzkách“, kde se budou řešit mj. metodické záležitosti a problémy oddílů. Vůdcovské schůzky budou koordinovány výchovným zpravodajem.

3. Oddíly mají plně obsazené OR
a. Vůdcové oddílů budou posílat všechny členy OR na čekatelské kurzy (nejlépe hned v prvním roce v OR).
b. Každý vůdce oddílu sepíše při nástupu do svojí funkce soubor pravidel, která chce, aby byla za jeho vedení dodržována (tzv. „Chartu oddílové rady“). Součástí charty bude i seznam rolí v OR a úkolů z nich plynoucích. Uchazeči o členství v OR jsou s touto chartou seznámeni předem, aby věděli, co se od nich v OR očekává. Vstupem do OR s ní vyjadřují souhlas. Charta OR musí splňovat podmínky Vůdcovského minima.
c. Do Vůdcovského minima bude přidána nutnost vytvořit si Chartu oddílové rady.
d. Vůdcové oddílů vypracují koncept tzv. „kariérního růstu v OR“, jehož cílem je dát členům OR jasnou vidinu změny po určitém čase odpracovaném v OR (např. z družinovkáře na člověka, který pracuje s celým oddílem).

4. Předávání oddílů je považováno za plynulé, proběhnou-li alespoň 3 předání oddílů podle výše zmíněných kritérií


PŘÍLOHY

Příloha 1 – SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ

Cíle
- Stále jsou určené 2 konkrétní cíle a 1 záložní. Pokud je některý z cílů naplněn, sejde se SR a určí nový.

Střediskové rady
- Na každé střediskové radě se bude SR hned po kolečku (2. bod programu) věnovat SP:
- Kontrola úkolů a seznámení s výsledky
- Kontrola naplnění kritérií
- Určení nových úkolů včetně termínů a vykonavatelů

Šéf plánování
- Rozesílá členům SR alespoň 5 dní před střediskovou radou body SP, kterým se bude SR věnovat.
- Má přehled o zadaných úkolech a urguje jejich plnění.
- Kontroluje splněné úkoly.
- Vyhodnocuje plnění SP.
- Spravuje SP v google-docs.
- Svolává diskuze SR ohledně SP (např vytyčení nových cílů.
- Je volen SR na dobu, kterou si předem sám určí (předpokládá se alespoň 1 rok).
- Účastní se střediskových rad.
- Zveřejňuje aktuality SP na Okénku a na facebookové skupině RS NOCON.

Kontrola účinnosti SP
- 2x do roka proběhne celková kontrola účinnosti SP.
- 1. kontrola proběhne na začátku každého skautského roku a 2. kontrola po registraci.

Rozdělení práce na plnění SP
- Do úkolů vyplývajících ze SP jsou zapojováni i lidé mimo SR. Kontrolu nad těmito lidmi má šéf plánování.
- Úkoly jsou rozdělovány dle témat a zájmu činovníků.
- Každý úkol musí být zapsaný v google-docs včetně termínů.
- Členové SR mají úkoly vyplývající ze SP zaznamenány v současném úkolníčku, ostatní v nově vytvořeném. Úkoly sděluje šéf plánování.

Dostupnost střediskového plánu
- Střediskový plán bude veřejný.
- Aktuality o plnění SP jsou pravidelně zveřejňovány na Okénku a na facebookové skupině RS NOCON.


Příloha 2 – ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Ideální počty členů v oddílech
- Vlčata – 6 členů OR (z toho min. 2 dospělí); 24 dětí
- Berušky – 8 členů OR (z toho min. 2 dospělí); 24 dětí
- Naděje – 6 členů OR (z toho min. 2 dospělí); 24 - 28 dětí
- RS NOCON – 2 členové OR (z toho min. 1 dospělý); min. 12 (čím více, tím lépe)
- Kmen dospělých – min. 5 členů, aby mohl existovat

Aktivní člen střediska
- je ve středisku registrovaný
- aktivně se účastní alespoň 10 akcí střediska ročně (každý týden tábora lze počítat za jednu akci)
- minimální zdravý počet je 12 aktivních členů mimo oddílové rady: 4 lidé na výpomoc s tábory oddílů; 5 členů SR; 3 na přípravu střediskových akcí


Příloha 3 – ROVERSKÝ KMEN

Roverské akce
- Minimálně 6x za skautský rok
- Typy akcí:
- Drsné výzvy (Survivor, triatlon, Tarahumarové,…)
- Kulturní akce (Rock for People, kino, divadlo, Skotský ples,…)
- Cestování do zahraničí
- Primitivní akce, říká Vilík (např. přenocování v rokli, táboření,…)
- Celostátní RS akce (ObRok, Miquik, kurzy…)
- Brigády (pomoc na závodech, firemních akcích,…)
- Besedy se zajímavými lidmi
- Zábavička (bowling, grilování,…)
- Symbolické (Slavnost svíček, cesta pro šňůry,…)
- Projekty (pořádání závodů, občanská angažovanost na zlepšení poměrů v NMnM apod.)

Nabídka k činnosti pro rovery mimo oddíly
- Pozvánky na akce oddílů
- Poptávky na přípravu roverských a střediskových akcí
- Seznam drobných úkolů
- Informace o různých akcích mimo středisko budou vyvěšeny na skupině RS NOCON

Roverská symbolika (budování sounáležitosti s kmenem)
- meschandise RS NOCON - triko, placka, vlajka, šátek, HAD, RS pláště,…
- roverské stromy (vytváření památných míst)
- roverské rituály a slavnosti
- dlouhodobý symbolický rámec – rytířský řád
- práce s roverskou skupinou na FB
- informování z roverské činnosti na FB (fotky,…)
vytisknout autor: Piškot vloženo: 18. 4. 2013 (Piškot) 1500x nahoru

nove clanky

fotogalerie okenka facebook oddílu Nadeje

nase tipy


1995-2001


reklama

Filuv blog
teepek
korálky od Kajmanky
digifotky
ubytovani v KD

bily stit


bleskovky

Sestra Marie Kružíková
Dne 9.11.2013 se rozloučíme se spoluzakladatelkou dívčího skautingu v našem městě v 10.30 na kostelíčku.Bylo jí 97 let. Šerif
(07.11.2013) Šerif
Fotky z kol
jsou zde.
(11.07.2013) Vilík
Další beruščí fotky
Z čarodek a z pampeliškové družinovky.
(16.05.2013) Vilík
Akce pro rodiče a Berušky
proběhne vzhledem k počasí z větší části pod střechou kulturáku v Pohledci.
(09.05.2013) Vilík
Zdražení tábora Naděje
Bohužel jsme se rozhodli zvýšit letos cenu letního tábora na 3800,- Kč. Důvody jsou dva: Jednak je tábor o 4 dny... více
(29.04.2013) Teo

bily stit


info

OKÉNKO do života novoměstských skautů - zpravodaj střediska 615.02 Bílý štít Nové Město na Moravě
© všechna práva vyhrazena, připomínky ke stránkám: kajmanus(a)centrum.cz

podporují nás