okénko do života novoměstských skautů

https://archiv.okenko.org
ze dne 29. 10. 2013
článek číslo 1112
autor: Teo

 

Junák nebo skaut?

Naše skautská organizace bude letos měnit svůj název. Proč se k tak významnému kroku rozhodla? Jaký bude nový název? Jak můžete volbu názvu ovlivnit? Odpovědi hledejte v tomto článku.
Proč nový název?

„Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílý štít Nové Město na Moravě“ – ano, celý tento řádek je oficiálním názvem našeho střediska. Nejen, že se to špatně pamatuje, ale většinou se to ani nemůže vejít do předepsaných kolonek na různých formulářích a dokladech. Tato nepříjemnost však není pravým důvodem k výměně názvu. Tím je nový Občanský zákoník, který znemožňuje naší organizaci používat ve svém názvu slovo „svaz“ a naopak nařizuje použít slovo „spolek“ nebo alespoň zkratku „z. s.“ (zapsaný spolek). Název tedy změnit musíme, i kdybychom nechtěli. A proč nevyužít této příležitosti i k jeho zkrácení?

Jsme skauti nebo junáci?

Jsme obojí. Skaut je celosvětový název hnutí, ke kterému se hlásíme. Junák je pak český výraz, který pro české skauty začal používat zakladatel A. B. Svojsík, aby tím vyjádřil odkaz na náš slovanský původ. Používání obou názvů je však pro veřejnost matoucí a často si neuvědomují, že se vlastně jedná o jedno a to samé. Při volbě nového názvu bude tedy zásadní vyřešit otázku, jestli zachovat tradici a použít v názvu obě slova nebo jenom jedno a případně které.

Jaké jsou návrhy nového názvu?

Náčelnictvo Junáka se změnou názvu zabývá již delší dobu a po pečlivých analýzách vybralo 11 názvů, které doporučuje ke zvážení:

Náčelnictvo Junáka by zvolilo jeden z prvních tří, kdyby o tom rozhodovalo samo. Ono o tom ale rozhodovat nebude. Rozhodovat o tom budou na Valném sněmu jednotliví zástupci středisek a mohou dokonce vybrat název úplně jiný.

Přijďte výběr názvu ovlivnit také

Na Střediskovém sněmu 3. 11. 2013 od 16:30 v klubovně proběhne diskuse o tom, jaký název by kdo preferoval a proč. Tato diskuse by měla dát našim zástupcům na Valném sněmu představu, který název obhajovat, aby zastupovali názor většiny střediska. Proto zveme všechny (rovery, dospělé členy střediska, ale i oddíláky, či rodiče), kdo mají zájem se této diskuse zúčastnit, přijďte se podívat na Střediskový sněm a říci nám svůj názor.

Další informace najdete na Skautské křižovatce.

Okénko do života novoměstských skautů - zpravodaj střediska Bílý štít